NEWS UPDATE :  

Berita

IN MEMORIAM

Pileuleuyan Pa Saeful Anwar,
Anjeun pribadi nu taya duana. Someah ka saha wae, tara pernah boga hate nyungkelit, dipikanyaah jeung dipikareueus ku barudak. Estu anjeun loba jasana keur sakola.
Bral geura miang mapag alam kalanggengan, prak geura tarima ramat ti Alloh jeung safaat ti Rosullulloh mugi anjeun jadi ahli sawarga.
Pileuleuyan Pa Eful pahlawan Teater Awal nu rimbil ku rupa-rupa pangajen. Pileuleuyan sobat saperjuangan
Mugia tinemu jeung kabagjaan nu langgeng ngagelenggeng.
Allohhummagfirlahu warhamhu waafihi wafuanhu. Aamiin Yaa Robbal Alamin.